Check je Loon

Functieomschrijving

 • Manieren ontwikkelen om de ploegen op schema te laten werken en aanbevelingen voor opzichters om de produktiviteit te verhogen
 • De personeels - en materiaalbehoefte van de mijn of groeve vaststellen
 • Aan het naasthogere mijnmanagement alomvattend verslag doen van de voortgang in de produktie
 • Direct toezien op en coordineren van het werk van kompels die mineralen en andere natuurlijke grondstoffen delven, ondergrondse transportsystemen bedienen of zwaar materieel in bovengrondse mijnen en groeves
 • Samenwerken met het management en technisch personeel, andere afdelingen en aannemers om problemen in de produktie het hoofd te bieden en activiteiten op elkaar af te stemmen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...
   
  Loading...