Toezichthoudend personeel in de mijnbouw

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Direct toezien op en coordineren van het werk van kompels die mineralen en andere natuurlijke grondstoffen delven, ondergrondse transportsystemen bedienen of zwaar materieel in bovengrondse mijnen en groeves
 • Manieren ontwikkelen om de ploegen op schema te laten werken en aanbevelingen voor opzichters om de produktiviteit te verhogen
 • Samenwerken met het management en technisch personeel, andere afdelingen en aannemers om problemen in de produktie het hoofd te bieden en activiteiten op elkaar af te stemmen
 • Aan het naasthogere mijnmanagement alomvattend verslag doen van de voortgang in de produktie
 • De personeels - en materiaalbehoefte van de mijn of groeve vaststellen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...