Onderwijsgevenden in het voorschoolse onderwijs

Functieomschrijving

 • Plannen en organiseren van individuele en groepsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van de motoriek, samenwerking en sociale vaardigheden, vertrouwen en begripsvermogen van de kinderen
 • Bevorderen van taalontwikkeling door verhalen vertellen, rollenspelen, liedjes, versjes, informele gesprekjes en groepsgesprekken
 • Kinderen voorgaan in creatieve activiteiten zoals tekenen, kleren en kleien, toneelstukjes, muziek maken en fysieke spelletjes
 • Kinderen observeren om hun vorderingen te evalueren en om signalen op te sporen die duiden op ontwikkelingsstoornissen, emotionele of gezondheidsproblemen
 • Observeren en beoordelen van eetgewoontes, welzijn en veiligheid van kinderen en factoren opsporen de hun ontwikkeling kunnen belemmeren
 • Toezien op de activiteiten van kinderen zodat ze veilig zijn en conflicten oplossen
 • Kinderen helpen met netjes leren eten, aankleden en wc-gebruik
 • De vorderingen en problemen van kinderen met hun ouders en met collega's bespreken en vast stellen of en wanneer ingrijpen nodig is of het inroepen van hulp van derden
 • Leggen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met anderen die met jonge kinderen werken

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...