Onderwijsassistenten

Functieomschrijving

 • Demonstreren van, toezien op en deelnemen aan activiteiten die de fysieke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen in peuter- en basisonderwijs bevorderen
 • Binnen- en buitenruimtes klaar maken voor onderwijs en recreatie
 • Kinderen assisteren die intellectuele, fysieke, gedrags- en andere leermoeilijkheden vertonen
 • Kinderen individueel begeleiden opdat ze zich sociale vaardigheden eigen maken
 • Asissteren bij het klaar maken van lesmateriaal, kopieren en nieten van uitgeschreven en gedrukte bladen
 • Av-apparatuur, computers en andere leerhulpmddelen bedienen
 • Uitdelen en inzamelen van lesmateriaal

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...