Functieomschrijving

  • (a) bouwen, installeren, onderzoeken, onderhouden en repareren van motoren, machines en mechanische werktuigen
  • (b) smeren en olien van vaste motoren en machines
  • (c) inspecteren en testen van nieuwe machines en mechanische werktuigen of ze voldoen aan geijkte standaarden en specificaties
  • (d) demonteren van machines en werktuigen, onderdelen verwijderen en reparaties doorvoeren
  • (e) onderdelen nalopen op defecten zoals breuk en slijtage
  • (f) checken van reparaties door proefdraaien met gerepareerde machines en werktuigen
  • (g) bijhouden van reparaties en onderhoud
    loading...