Medisch specialisten

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Patienten lichamelijk onderzoeken en met hen en hun gezinsleden spreken om hun gezondheidstoestand te bepalen
 • Beoordelen van medische informatie in geval van doorverwijzing door een andere arts of zorgaanbieder
 • Opdracht geven voor speciale diagnostische tests om de aard van de aandoening of ziekte vast te stellen
 • Voorschrijven, bijhouden en monitoren van patientenreacties op behandelwijze, medicijnen, anaestesie, psychotherapie, fysieke revalidatieprogramma's en andere preventieve of curatieve maatregelen
 • Algemene en gespecialiseerde operaties uitvoeren
 • Begeleiden bij complicaties voor, tijdens en na geboortes
 • Een patientenregistratie bijhouden en informatie uitwisselen met anderen in de gezondheidszorg opdat ononderbroken zorg kan worden geboden
 • Bevoegde instanties informeren over geboorten, sterfgevallen en daarvoor in aanmerking komende ziektes, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen
 • Individuen, gezinnen en gemeenschappen voorlichten over maatregelen ter voorkoming van bepaalde ziektes, de geneeswijze en de bijbehorende zorg
 • Autopsie doen om doodsoorzaken vast te stellen
 • Onderzoek doen naar specifieke gezondheidsproblemen en (preventieve) medische zorg en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
 • Plannen van en deelnemen in programma's om verspreiding van bepaalde ziektes tegen te gaan

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...