Functieomschrijving

 • (a) patienten lichamelijk onderzoeken en met hen en hun gezinsleden spreken om hun gezondheidstoestand te bepalen
 • (b) beoordelen van medische informatie in geval van doorverwijzing door een andere arts of zorgaanbieder
 • (c) opdracht geven voor speciale diagnostische tests om de aard van de aandoening of ziekte vast te stellen
 • (d) voorschrijven, bijhouden en monitoren van patientenreacties op behandelwijze, medicijnen, anaestesie, psychotherapie, fysieke revalidatieprogramma's en andere preventieve of curatieve maatregelen
 • (e) algemene en gespecialiseerde operaties uitvoeren
 • (f) begeleiden bij complicaties voor, tijdens en na geboortes
 • (g) een patientenregistratie bijhouden en informatie uitwisselen met anderen in de gezondheidszorg opdat ononderbroken zorg kan worden geboden
 • (h) bevoegde instanties informeren over geboorten, sterfgevallen en daarvoor in aanmerking komende ziektes, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen.
 • (i) individuen, gezinnen en gemeenschappen voorlichten over maatregelen ter voorkoming van bepaalde ziektes, de geneeswijze en de bijbehorende zorg
 • (j) autopsie doen om doodsoorzaken vast te stellen
 • (k) onderzoek doen naar specifieke gezondheidsproblemen en (preventieve) medische zorg en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
 • (l) plannen van en deelnemen in programma's om verspreiding van bepaalde ziektes tegen te gaan
  loading...