Functieomschrijving

 • (a) chemische analyses uitvoeren op lichaamsvocht, zoals bloed, urine en ruggemerg om de aanwezigheid vast te stellen van normale en afwijkende componenten
 • (b) bedienen, callibreren en onderhouden van apparatuur voor kwantitatieve en kwalitatieve analyse, zoals spectrofotometers, calorimeters, vlamfotometers en computer gestuurde analyse-instrumenten
 • (c) analyse-uitkomsten van laboratoriumtesten en klinische gegevens invoeren in bestanden en hierover rapporteren aan artsen, specialisten en anderen in de gezondheidszorg
 • (d) monsters van organisch materiaal analyseren op chemische samenstelling en reacties
 • (e) opstellen, schoonmaken en onderhouden van laboratorium-apparatuur
 • (f) laboratorium-uitkomsten op nauwkeurigheid checken
 • (g) vaststellen en monitoren van programma's om de nauwkeurigheid van laboratorium-uitkomsten te garanderen en ontwikkelen, standaardiseren, evalueren en bijstellen van procedures, technieken en testen voor de analyse van specimens
 • (h) verkrijgen van specimens, kweken, isoleren en identificeren van micro-organismen voor analyse
 • (i) celonderzoek doen met behulp van kleurstoffen ter opsporing van afwijkingen
 • (j) bevruchte eitjes, vloeibare of vaste bacteriologische kweekjes in contact brengen met levende organismen
  loading...