Functieomschrijving

  • (a) religeuze werken verrichten
  • (b) preken en uitdragen van de leer van een bepaalde congregatie
  • (c) helpen bij kerkdiensten en andere religieuze riten
  • (d) bieden van catechisatie, geestelijke en morele bijstand aan individuen en gemeenten
  • (e) actief deelnemen aan programma's om behoeftigen van voedsel, kledij en onderdak te voorzien
  • (f) gemeenten en individuen adviseren over gedrag en geloof waardoor het welzijn wordt behouden en bevorderd
    loading...