Leidinggevende functies op het gebied van gezondheidsdiensten

Functieomschrijving

 • Algehele leiding en management van de dienst, instelling, organisatie of centrum
 • Sturen, toezien op en evalueren van de werkzaamheden verricht door medisch, verplegend, technisch, administratief, dienstverlenend, onderhouds- en ander personeel
 • Vaststellen van doelen en beoordelingscriteria voor het functioneren van hun afdelingen
 • Aansturen van of zelf selecteren, aannemen en trainen van personeel
 • Ontwikkelen, in de praktijk brengen en monitoren van procedures, beleid en prestatienormen voor medisch, verplegend, technisch en administratief personeel
 • Het gebruik monitoren van diagnose-stelling, opnames, apparatuur en personeel om voor effectieve inzet van middelen te zorgen en de behoefte aan aanvullend personeel, extra apparatuur en diensten in te schatten
 • Controleren van administratieve verrichtingen zoals budget planning, rapportages en uitgaven ten behoeve van voorraden, apparatuur en diensten
 • Contact onderhouden met andere verleners van gezondheidszorg en welzijn, besturen en financiers ter coordinatie van het dienstenaanbod
 • Adviseren van overheden over maatregelen om het aanbod van gezondheids- en welzijnsdiensten en - faciliteiten te verbeteren
 • Vertegenwoordigen van de organisatie bij onderhandelingen, op evenementen, seminars, openbare hoorzittingen en in fora

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...