Leidinggevende functies op het gebied van kinderverzorging

Functieomschrijving

 • Ontwikkelen en uitvoeren van programma's ter bevordering van de lichamelijke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen
 • Vaststellen en monitoren van budgetten en middelen toebedelen aan personeel, voor de aanschaf van voorraden, materialen, inventaris, machines en voor onderhoud
 • Toezien op en coordineren van het aanbod van kinderopvang, zowel voor- als naschools en tijdens vakanties
 • Aansturen van en toezicht houden op kinderverzorg(st)ers voor jonge kinderen
 • Beheren van kinderopvangcentra en zorg dragen voor goed onderhouden gebouwen en inventaris opdat de omgeving veilig is voor kinderen, personeel en bezoek
 • Kennis nemen van overheidsnormen, deze interpreteren en procedures ontwikkeling om eraan te voldoen, met name op het vlak van veiligheid
 • De ontwikkeling van de kinderen monitoren en bevindingen terugkoppelen naar ouders/voogden
 • De registratie- en boekhoudsystemen van een kinderdagverblijf bijhouden
 • Personeel aannemen, de inzet evalueren en de professionele ontwikkeling coordineren

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...