Functieomschrijving

 • bepalen van onderwijsprogramma's binnen de van overheidswege of door besturen gestelde kaders
 • implementeren van systemen en procedures om de schoolprestaties en recrutering van studenten te monitoren
 • sturen van administratieve en kantoorwerkzaamheden in relatie tot de inschrijving/toelating van studenten en met betrekking tot onderwijskundige diensten
 • controleren van administratieve verrichtingen zoals budget planning, rapportages en uitgaven ten behoeve van voorraden, apparatuur en diensten
 • leiding geven aan en begeleiden van het onderwijzend, academisch en administratief personeel en aan studenten
 • evalueren van het functioneren van docenten en lectoren door collegebezoek, observatie van lesmethoden, (her)beoordeling van leerdoelen en onderzoek van lesmateriaal
 • bevordering van het onderwijsprogramma en het vakgebied of instituut naar buiten toe representeren
 • toezien op het onderhoud van de onderwijskundige faciliteiten
 • ontwikkelen en in de praktijk brengen van een gedragscode die bijdraagt aan een veilige en constructieve omgeving voor studenten en docenten
 • organiseren en implementeren van methodes voor het vinden van aanvullende financiering in samenspraak met verenigingen van ouders, buurtverenigingen en sponsoren
 • controleren van de selectie, training en het toezicht op het personeel

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...