Leidinggevende functies op het gebied van onderwijs

Functieomschrijving

 • Bepalen van onderwijsprogramma's binnen de van overheidswege of door besturen gestelde kaders
 • Implementeren van systemen en procedures om de schoolprestaties en recrutering van studenten te monitoren
 • Sturen van administratieve en kantoorwerkzaamheden in relatie tot de inschrijving/toelating van studenten en met betrekking tot onderwijskundige diensten
 • Controleren van administratieve verrichtingen zoals budget planning, rapportages en uitgaven ten behoeve van voorraden, apparatuur en diensten
 • Leiding geven aan en begeleiden van het onderwijzend, academisch en administratief personeel en aan studenten
 • Evalueren van het functioneren van docenten en lectoren door collegebezoek, observatie van lesmethoden, (her)beoordeling van leerdoelen en onderzoek van lesmateriaal
 • Bevordering van het onderwijsprogramma en het vakgebied of instituut naar buiten toe representeren
 • Toezien op het onderhoud van de onderwijskundige faciliteiten
 • Ontwikkelen en in de praktijk brengen van een gedragscode die bijdraagt aan een veilige en constructieve omgeving voor studenten en docenten
 • Organiseren en implementeren van methodes voor het vinden van aanvullende financiering in samenspraak met verenigingen van ouders, buurtverenigingen en sponsoren
 • Controleren van de selectie, training en het toezicht op het personeel

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...