Leidinggevende functies op het gebied van maatschappelijk werk

Functieomschrijving

 • Algehele leiding en management van de dienst, instelling, organisatie of centrum
 • Ontwikkelen, in de praktijk brengen en monitoren van procedures, beleid en prestatienormen voor het personeel
 • Moitoren en evalueren van de inzet van middelen ten behoeve van welzijn, huisvesting en overige sociale dienstverlening
 • Controleren van administratieve verrichtingen zoals budget planning, rapportages en uitgaven ten behoeve van voorraden, apparatuur en diensten
 • Contact onderhouden met andere verleners van gezondheidszorg en welzijn, besturen en financiers ter coordinatie van en samenwerking bij het dienstenaanbod
 • Adviseren van overheden over maatregelen om het aanbod van welzijnsdiensten en - faciliteiten te verbeteren
 • Vertegenwoordigen van de organisatie bij onderhandelingen, op evenementen, seminars, openbare hoorzittingen en in fora
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...