Functieomschrijving

 • algehele leiding en management van de dienst, instelling, organisatie of centrum
 • ontwikkelen, in de praktijk brengen en monitoren van procedures, beleid en prestatienormen voor het personeel
 • moitoren en evalueren van de inzet van middelen ten behoeve van welzijn, huisvesting en overige sociale dienstverlening
 • controleren van administratieve verrichtingen zoals budget planning, rapportages en uitgaven ten behoeve van voorraden, apparatuur en diensten
 • contact onderhouden met andere verleners van gezondheidszorg en welzijn, besturen en financiers ter coordinatie van en samenwerking bij het dienstenaanbod
 • adviseren van overheden over maatregelen om het aanbod van welzijnsdiensten en - faciliteiten te verbeteren
 • vertegenwoordigen van de organisatie bij onderhandelingen, op evenementen, seminars, openbare hoorzittingen en in fora
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • vertegenwoordigen van de organisatie op evenementen, seminars en conferenties

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...