Bedieningspersoneel van stoommachines en stoomketels

Functieomschrijving

 • Bedienen, reinigen, smeren en monitoren van stoommachines, boilers, en randapparatuur zoals pompen, compressoren en airco-installaties voor de leverantie en instandhouding van stoom en energie in gebouwen, op schepen of aan pneumatisch gereedschap
 • Analyseren en registreren van metingen, problemen oplossen en kleine reparaties doorvoeren om uitval van apparatuur of systeem te voorkomen
 • Monitoren en inspecteren van het functioneren van installaties op effectiviteit en ervoor zorgen dat de niveaus van boilerwater, chemische substanties en vloeibare brandstoffen voldoende zijn
 • Kolenbranders gaande houden met de hand of met stokers, als ook boilers op gas en olie, met behulp van automatische gastoevoer en oliepompen
 • De kwaliteit van boilerwater testen, testklaar maken, aanpassen en corrigeren bijvoorbeeld door toevoeging van roestwerende chemicalien of om schadelijke residuen te voorkomen
 • Monitoren van scheepsmachines, machinerie en installaties door het aflezen van controlepanelen, variabelen noteren en afwijkingen melden aan het dienstdoend hoofd machinekamer
 • Bedienen en onderhouden van pompen en ventielen om vloeibare lading te lossen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...