Maatschappelijk werkers en counselors

Functieomschrijving

 • Clienten interviewen, een op een, in gezinsverband en in groepen om hun situatie te kunnen beoordelen en het soort problemen en de oplossingen daarvoor
 • De situatie van clienten analyseren en diverse oplossingsrichtingen voorleggen
 • Gevallen documenteren of rapporten maken ten behoeve van gerechtelijke procedures en rechtbanken
 • Raad, therapie en bemiddeling bieden en groepssessies beleggen om clienten te helpen vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die nodig zijn om hun persoonlijke en sociale problemen het hoofd te bieden en op te lossen
 • Plannen en doorvoeren van hulpprogramma's voor clienten, daarbij inbegrepen crisisinterventie en doorverwijzing naar instanties voor financiele ondersteuning, rechtshulp, huisvesting, medische zorg en andere diensten
 • Gevallen van mishandeling of verwaarlozing onderzoeken en actie ondernemen ter bescherming van kinderen en andere risicogroepen
 • Met overtreders werken tijdens en na hun proces en veroordeling, ze helpen bij terugkeer in de samenleving en recidive trachten te voorkomen door verandering van houding en gedrag
 • Gevangenisdirecties adviseren, als ook toezichthouders om te helpen bepalen of en zo ja onder welke voorwaarden, een overtreder moet worden ingesloten, vrijgelaten of een alternatieve straf zou moeten ondergaan
 • Optreden namens groepen clienten in de gemeenschap om te lobbyen voor de oplossing van problemen waaronder ze te lijden hebben
 • Programma's ter preventie en interventie ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoefte van de gemeenschap
 • Contact onderhouden met andere sociale dienstverleners, educatieve instellingen en aanbieders van gezondheidszorg waarmee clienten van doen hebben om informatie te verstrekken en te horen over hun situatie en vorderingen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...