Functieomschrijving

 • Gevangenisdirecties adviseren, als ook toezichthouders om te helpen bepalen of en zo ja onder welke voorwaarden, een overtreder moet worden ingesloten, vrijgelaten of een alternatieve straf zou moeten ondergaan
 • Programma's ter preventie en interventie ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoefte van de gemeenschap
 • De situatie van clienten analyseren en diverse oplossingsrichtingen voorleggen
 • Clienten interviewen, een op een, in gezinsverband en in groepen om hun situatie te kunnen beoordelen en het soort problemen en de oplossingen daarvoor
 • Met overtreders werken tijdens en na hun proces en veroordeling, ze helpen bij terugkeer in de samenleving en recidive trachten te voorkomen door verandering van houding en gedrag
 • Gevallen van mishandeling of verwaarlozing onderzoeken en actie ondernemen ter bescherming van kinderen en andere risicogroepen
 • Raad, therapie en bemiddeling bieden en groepssessies beleggen om clienten te helpen vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die nodig zijn om hun persoonlijke en sociale problemen het hoofd te bieden en op te lossen
 • Optreden namens groepen clienten in de gemeenschap om te lobbyen voor de oplossing van problemen waaronder ze te lijden hebben
 • Gevallen documenteren of rapporten maken ten behoeve van gerechtelijke procedures en rechtbanken
 • Contact onderhouden met andere sociale dienstverleners, educatieve instellingen en aanbieders van gezondheidszorg waarmee clienten van doen hebben om informatie te verstrekken en te horen over hun situatie en vorderingen
 • Plannen en doorvoeren van hulpprogramma's voor clienten, daarbij inbegrepen crisisinterventie en doorverwijzing naar instanties voor financiele ondersteuning, rechtshulp, huisvesting, medische zorg en andere diensten

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...