Vakspecialisten op het gebied van maatschappelijk werk

Functieomschrijving

 • Informatie bijeen brengen waar clienten wat mee kunnen en hun relevante vaardigheden, sterke en zwakke punten beoordelen
 • Individuen met een handicap of ouderen aan voorzieningen helpen en hun vermogen tot sociaal functioneren versterken
 • Clienten helpen keuzes en een plan van aanpak te maken, als onderdeel van de steunverlening
 • Clienten op weg helpen naar sociale voorzieningen, zoals juridische, medische en financiele steun, bij huisvesting, verhuizing, werk, vervoer, dagopvang en andere diensten
 • Clienten in hun activiteiten begeleiden die in groeps- en aanleunwoningen leven, en ze behulpzaam zijn op weg naar weer geheel zelfstandig wonen
 • Deelnemen in de selectie en toelating van clienten tot de voor hen geschikte programma's
 • Crisisinterventie en noodopvang bieden
 • Workshops sociale vaardigheid houden, blijf-van-mijn-lijf en gedragsveranderingprogramma's uitvoeren, programma's voor jongeren en andere welzijnsprogramma's onder begeleiding van welzijns- en zorgprofessionals
 • Bijdragen aan de evaluatie van de effectiviteit van interventies en programma's door de vooruitgang bij clienten te monitoren en erover te rapporteren
 • Contact onderhouden met andere betrokken sociale diensten, scholen en zorgverleners ter uitwisseling van informatie over de situatie en vooruitgang van clienten

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...