Leidinggevende functies op het gebied van toelevering, distributie en op aanverwante gebieden

Functieomschrijving

 • Bepalen, uitvoeren en monitoren van de aankoop-, opslag- en distributiestrategie, -beleid en -plannen
 • Voorbereiden en uitvoeren van plannen om de nodige voorraad op peil te houden tegen minimale kosten
 • Contracten uithandelen met leveranciers die voldoen aan gestelde kwalitiets-, prijs- en leveringseisen
 • Monitoren en herzien van opslag- en inventarissystemen zodat ze voldoen aan leveringseisen en inzicht geven in aanwezige voorraden
 • Toezicht houden op de afhandeling/het gebruiksklaar maken van wegvoertuigen, treinen, vaartuigen of vliegtuigen
 • Registratiesystemen bedienen waarmee goederenstromen worden gevolgd, voor optimale herbestelling- en herbevoorradingsmomenten
 • Contacten onderhouden met andere afdelingen en met klanten inzake bestellingen en zendingen
 • Toezien op de registratie van verkoop-, opslag- en distribtietransacties
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • Plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...