Functieomschrijving

 • (a) bepalen, uitvoeren en monitoren van de aankoop-, opslag- en distributiestrategie, -beleid en -plannen
 • (b) voorbereiden en uitvoeren van plannen om de nodige voorraad op peil te houden tegen minimale kosten
 • (c) contracten uithandelen met leveranciers die voldoen aan gestelde kwalitiets-, prijs- en leveringseisen
 • (d) monitoren en herzien van opslag- en inventarissystemen zodat ze voldoen aan leveringseisen en inzicht geven in aanwezige voorraden
 • (e) registratiesystemen bedienen waarmee goederenstromen worden gevolgd, voor optimale herbestelling- en herbevoorradingsmomenten
 • (f) contacten onderhouden met andere afdelingen en met klanten inzake bestellingen en zendingen
 • (g) toezien op de registratie van verkoop-, opslag- en distribtietransacties
 • (h) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (i) vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • (j) plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • (k) toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
  loading...