Functieomschrijving

 • bepalen, uitvoeren en monitoren van de aankoop-, opslag- en distributiestrategie, -beleid en -plannen
 • voorbereiden en uitvoeren van plannen om de nodige voorraad op peil te houden tegen minimale kosten
 • contracten uithandelen met leveranciers die voldoen aan gestelde kwalitiets-, prijs- en leveringseisen
 • monitoren en herzien van opslag- en inventarissystemen zodat ze voldoen aan leveringseisen en inzicht geven in aanwezige voorraden
 • registratiesystemen bedienen waarmee goederenstromen worden gevolgd, voor optimale herbestelling- en herbevoorradingsmomenten
 • contacten onderhouden met andere afdelingen en met klanten inzake bestellingen en zendingen
 • toezien op de registratie van verkoop-, opslag- en distribtietransacties
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...