Onderwijsgevenden in het secundair onderwijs

Functieomschrijving

 • Ontwerpen en aanpassen van curricula en opleidingstrajecten opstellen in overeenstemming met hiervoor opgestelde richtlijnen
 • Gedragsregels en procedures opstellen en opleggen voor ordehandhaving op school
 • Voorbereiden van en lessen en demonstraties geven over een of meer onderwerpen en hierover discussieren
 • Leerdoelen stellen voor elke les, groep en project en de leerlingen hiervan op de hoogte stellen
 • Lesmateriaal en lokalen klaar maken voor klassikale activiteiten
 • Leermethoden en instructiemateriaal aanpassen aan de wisselende behoefte en belangstelling van leerlingen
 • De prestaties en het gedrag van leerlingen observeren en evalueren
 • Voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests, opdrachten en examens om vorderingen van leerlingen te evalueren
 • Schoolrapporten opmaken en bespreken met andere docenten en ouders
 • Deelnemen aan vergaderingen over de organisatie en het onderwijsbeleid van de school
 • Plannen, organiseren en mee uitvoering geven aan schoolactiviteiten zoals excursies, sportdagen en concerten

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...