Functieomschrijving

 • ontwerpen en aanpassen van curricula en opleidingstrajecten opstellen in overeenstemming met hiervoor opgestelde richtlijnen
 • gedragsregels en procedures opstellen en opleggen voor ordehandhaving op school
 • voorbereiden van en lessen en demonstraties geven over een of meer onderwerpen en hierover discussieren
 • leerdoelen stellen voor elke les, groep en project en de leerlingen hiervan op de hoogte stellen
 • lesmateriaal en lokalen klaar maken voor klassikale activiteiten
 • leermethoden en instructiemateriaal aanpassen aan de wisselende behoefte en belangstelling van leerlingen
 • de prestaties en het gedrag van leerlingen observeren en evalueren
 • voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests, opdrachten en examens om vorderingen van leerlingen te evalueren
 • schoolrapporten opmaken en bespreken met andere docenten en ouders
 • deelnemen aan vergaderingen over de organisatie en het onderwijsbeleid van de school
 • plannen, organiseren en mee uitvoering geven aan schoolactiviteiten zoals excursies, sportdagen en concerten

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...