Onderwijsgevenden in het beroepsonderwijs

Functieomschrijving

 • Ontwikkelen van curricula, cursusmateriaal en instructiemethoden plannen
 • De trainingsbehoefte van leerlingen en werkenden vast stellen en contacten onderhouden met individuen, bedrijven en andere vakopleidingen om relevante opleidingen en training te kunnen bieden
 • Lessen geven en discussies leiden om de kennis en vaardigheden van leerlingen te vergroten
 • Leerlingen instrueren en monitoren in het gebruik van gereedschap, uitrusting en materialen en letsel en schade voorkomen
 • Observeren en evalueren van het werk van leerlingen om hun voortuitgang te beoordelen, commentaar te leveren en verbetersuggesties te doen
 • Mondeling of schrftelijk examens en prestatietests afnemen om vorderingen te meten, de effectiviteit van trainingen te evaluseren en competenties te beoordelen
 • Rapporten opmaken en registreren van cijfers, aan/afwezigheid van leerlingen en bijznderheden van hun deelname aan trainingen
 • Toezien op individuele of groepsprojecten, veldwerk, laboratoriumwerk of andere trainingen
 • Individuen, werkgroepen instrueren, extra onderwijs geven aan achterblijvers
 • Trainingen op de werkvloer leiden voor fysieke demonstratie van principes, technieken, werkwijzen en methodes van welomschreven onderwerpen in de praktijk

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...