Functieomschrijving

 • ontwikkelen van curricula, cursusmateriaal en instructiemethoden plannen
 • de trainingsbehoefte van leerlingen en werkenden vast stellen en contacten onderhouden met individuen, bedrijven en andere vakopleidingen om relevante opleidingen en training te kunnen bieden
 • lessen geven en discussies leiden om de kennis en vaardigheden van leerlingen te vergroten
 • leerlingen instrueren en monitoren in het gebruik van gereedschap, uitrusting en materialen en letsel en schade voorkomen
 • observeren en evalueren van het werk van leerlingen om hun voortuitgang te beoordelen, commentaar te leveren en verbetersuggesties te doen
 • mondeling of schrftelijk examens en prestatietests afnemen om vorderingen te meten, de effectiviteit van trainingen te evaluseren en competenties te beoordelen
 • rapporten opmaken en registreren van cijfers, aan/afwezigheid van leerlingen en bijznderheden van hun deelname aan trainingen
 • toezien op individuele of groepsprojecten, veldwerk, laboratoriumwerk of andere trainingen
 • individuen, werkgroepen instrueren, extra onderwijs geven aan achterblijvers
 • trainingen op de werkvloer leiden voor fysieke demonstratie van principes, technieken, werkwijzen en methodes van welomschreven onderwerpen in de praktijk

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...