Onderwijsgevenden in het basisonderwijs

Functieomschrijving

 • Dag- en lange termijn lesroosters opstellen in overeenstemming met curriculum richtljnen
 • Kinderen individueel en in groepen instrueren, met gebruikmaking van uiteenlopende methoden en materialen (bijv. pc's, boeken, spelletjes), aangepast aan de behoefte van het individu
 • Discipline houden en een goede werkhouding in de klas bevorderen
 • Activiteiten plannen en uitvoeren met de kinderen samen, zoals sportevenementen, concerten en excursies
 • Bepalen wat als huiswerk kan worden meegegeven
 • Voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests en opdrachten om vorderingen van leerlingen te evalueren
 • Observeren en evalueren van de prestaties en het gedrag van leerlingen
 • Toezien op de kinderen in de klas en daarbuiten, zoals toezicht op het schoolplein in pauzes
 • Deelnemen aan schoolvergaderingen en andere bijeenkomsten en beraadslagen met collega's over onderwijskwesties
 • Voorbereiden van en deelnemen aan ouderbijeenkomsten waar de vorderingen en problemen van de kinderen worden besproken

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...