Landschapsarchitecten

Functieomschrijving

 • Ontwikkelen van nieuwe of verbeterde theorieen en modellen in de landschapsarchitectuur
 • Inspecteren van percelen en overleggen met klanten, het management en andere belanghebbenden om het type, de stijl en de maatvoering van voorgestelde gebouwen, parken, wegen en andere open ruimtes vast te stellen
 • Samenstellen en analyseren van lokale en omgevingsdata, zoals geografische en ecologische kenmerken, landschapstype, grondsoorten, begroeiing, waterhuishouding ter plekke, het aanzicht, kunstwerken en gebouwen, als basis voor aanbevelingen inzake ontwikkeling en voor milieu-effect rapportages
 • Vervaardigen van rapporten, plattegronden, werktekeningen, specificaties en kosteninschattingen van de ontwikkeling van grondstukken, van locatie tot details zoals voorgestelde contouren, opstallen, vegetatie en toegangen
 • Specificaties en contracten opstellen ten behoeve van aannemers en civieltechnische uitvoerders en offertes uitvragen voor opdrachtgevers
 • De noodzakelijke contacten leggen on de haalbaarheid van projecten te verzekeren in termen van stijl, kosten, doorlooptijden en het voldoen aan voorschriften
 • Problemen identficeren en optimale oplossingen vinden met betrekking tot de functie en kwaliteit van exterieuren en de noodzakelijke ontwerpen, tekeningen en plannen maken
 • Monitoren van de bouw of renovatie om zeker te stellen dat de specificaties en kwaliteitsnormen worden nageleefd
 • Onderhouden van contact en overleggen met technici en andere relevante specailisten

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...