Functieomschrijving

 • Problemen identficeren en optimale oplossingen vinden met betrekking tot de functie en kwaliteit van exterieuren en de noodzakelijke ontwerpen, tekeningen en plannen maken
 • Specificaties en contracten opstellen ten behoeve van aannemers en civieltechnische uitvoerders en offertes uitvragen voor opdrachtgevers
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Ontwikkelen van nieuwe of verbeterde theorieen en modellen in de landschapsarchitectuur
 • Inspecteren van percelen en overleggen met klanten, het management en andere belanghebbenden om het type, de stijl en de maatvoering van voorgestelde gebouwen, parken, wegen en andere open ruimtes vast te stellen
 • Vervaardigen van rapporten, plattegronden, werktekeningen, specificaties en kosteninschattingen van de ontwikkeling van grondstukken, van locatie tot details zoals voorgestelde contouren, opstallen, vegetatie en toegangen
 • Monitoren van de bouw of renovatie om zeker te stellen dat de specificaties en kwaliteitsnormen worden nageleefd
 • Onderhouden van contact en overleggen met technici en andere relevante specailisten
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...