Functieomschrijving

 • (a) ondersteunen bij de ontwikkeling, opstelling en uitvoering van experimenten
 • (b) opstellen, callibreren, bedienen en onderhouden van laboratoriumapparatuur en -inrichting
 • (c) verzamelen en vervaardigen van specimens en monsters, chemische oplossingen, preparaten en kweekjes maken ten behoeve van experimenten
 • (d) routinetesten uitvoeren in het veld en laboratorium
 • (e) experimenten monitoren met het oog op naleving van de juiste kwaliteitscontrole procedures, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in het laboratorium
 • (f) testen beschrijven, analyseren, doorrekenen, registreren en testresultaten rapporteren met behulp van de bijbehorende wetenschappelijke methoden
 • (g) conserveren, classificeren en catalogiseren van specimens en monsters
 • (h) gedetailleerde logboeken van verrichte werkzaamheden bijhouden
 • (i) computers inzetten voor de ontwikkeling van modellen en analyse van data
 • (j) complexe en hoogwaardige apparatuur inzetten bij de uitvoering van taken
 • (k) deelnemen aan onderzoek, ontwikkeling en samenstelling van produkten en processen
 • (l) bestellen en opslaan van laboratoriumbenodigdheden
 • (m) relevante databestanden bijhouden
  loading...