Functieomschrijving

  • (a) (toezicht op) bedienen van radiografische, ultrasone en andere doorlichtingsapparatuur ter verkrijging van beelden van het lichaam voor diagnostische doeleinden
  • (b) patienten uitleg verschaffen over de procedure, ze op hun gemak stellen, observeren en positioneren, met gebruik van beschermende uitrusting voor veiligheid tijdens onderzoek, scan of behandeling
  • (c) opstellen en afstellen van behandelaparatuur in overeenstemming met de technische specificaties en weergaveschermen monitoren
  • (d) bestuderen en evalueren van rontgenfoto's, videobanden of computer gegenereerde informatie om vast te stellen of de beelden geschikt zijn diagnoses en de resultaten registreren
  • (e) de toestand en reacties van patienten monitoren en afwijkingen doorgeven aan arts of verpleging
  • (f) opnemen en registreren van toegediende stralingsdoses of van radioactieve geneesmiddelen verstrekt aan patienten op voorschrift van een arts
  • (g) toedienen, opsporen en in kaart brengen van radioactieve geneesmiddelen of straling in het lichaam van patienten, met behulp van radio-isotopie, camera of andere apparatuur voor de diagnose en behandeling van ziektes
  • (h) registreren en verwijderen van radioactief materiaal en radioactieve geneesmiddelen bewaren, overeenkomstig de relevante veiligheidsvoorschrifen
    loading...