Dekofficieren en loodsen

Functieomschrijving

 • Commanderen en navigeren van schepen of soortgelijk vaartuig op zee of op binnenwateren
 • Controleren van en deelnemen aan wacht lopen op het dek en op de brug
 • Schepen in en uit havens loodsen en door kanalen, zeestraten en andere wateren waarvan specifieke kennis nodig is
 • Zorg dragen voor veilig laden en lossen van vracht en naleving door bemanning en passagiers van veiligheidsvoorschriften en -procedures
 • Technisch toezicht houden op onderhoud en reparatie van het schip in overeenstemming met specificaties en voorschriften
 • Principes en praktijken toepassen om het schip te varen en besturen ten einde problemen te herkennen als ze zich aandienen en ze op te lossen
 • Scheepsvoorraden bestellen en de benodigde bemanning aanmonsteren en deze te boek stellen
 • Verzenden en ontvangen van routineberichten en noodsignalen met stations aan de wal en andere schepen

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...