Journalisten

Functieomschrijving

 • Lokale, nationale en internationale nieuwsgaring door interviews, onderzoek en waarneming ter plekke, deelnemen aan publieke gebeurtenissen, archieven onderzoeken, schriftelijk materiaal doornemen, bezoeken van film- en toneelvoorstellingen
 • Vergaren, verslaan en becommentarieren van nieuws en actuele kwesties voor publicatie in kranten en tijdschriften of voor uitzendingen van radio en televisie of plaatsing op het internet
 • Ontvangen, analyseren en de betrouwbaarheid checken van nieuwsberichten en andere kopij
 • Politici en andere publieke figuren interviewen tijdens persconferenties en bij andere gelegenheden, daarbij inbegrepen een op een gesprekken op de radio, televisie en interactieve webcasts
 • Onderzoeken van en verslag doen over ontwikkelingen op specialistische gebieden in de geneeskunde, wetenschappen en technologie
 • (hoofd)redactioneel commentaar geven op onderwerpen van algemeen belang om een brede discussie te bevorderen door de mening van het eigen medium uit te dragen
 • Kritische recensies schrijven over literatuur, muziek en andere kunstuitingen op basis van kennis van zaken, oordeelsvermogen en ervaring voor kranten, televisie, radio en andere media
 • Materiaal voor publicatie selecteren en nalopen op stijl, grammatica en juridisch correcte inhoud, regelen van eventueel noodzakelijke herziening
 • Contact onderhouden met de drukkerij bij het persklaar maken van kopij door drukproefcorrectie
 • Selecteren, samenstellen en voorbereiden van materiaal ter publicatie betreffende bedrijven en andere organisaties in de pers, via radio, televisie of andere media

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...