Functieomschrijving

  • (a) aanleggen, aanpassen en repareren van diverse elektrische machinerie en motoren, generatoren, schakel- en controlepanelen, apparatuur of elektrische onderdelen van liften en soortgelijke installaties
  • (b) aanleggen, aanpassen en repareren van elektrische onderdelen van huishoudelijke apparatuur, machines in de industrie en andere werktuigen
  • (c) inspecteren en testen van nieuwe elektrische produkten
  • (d) installeren, testen, verbinden, bestellen, onderhouden en veranderen van elektrische uitrustingsstukken, circuits en controlesystemen
  • (e) ontwerpen, installeren, onderhouden, bedienen en repareren van elektrische en hydraulische personen- en vrachtliften, roltrappen, bewegende trottoirs en andere hef- en hijsinstallaties
  • (f) aansluiten van elektrische systemen op het hoofdnet
  • (g) vervangen en repareren van kapotte onderdelen
    loading...