Leidinggevende functies op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

Functieomschrijving

 • Overleggen met gebruikers, management, verkopers en technici om de behoefte aan computers en systemen vast te stellen en de technologie specificeren die aan deze vraag voldoet
 • Ict-strategieen, -beleid en -plannen formuleren en aansturen
 • De selectie en installatie van ict-hulpmiddelen aansturen en gebruikerstraining aanbieden
 • Ict-operaties sturen, werkprocessen analyseren, standaarden ontwikkelen, prioriteiten en oplevermomenten/deadlines vaststellen
 • Toezien op de veiligheid van ict-systemen
 • Toedelen en evalueren van werk, managen en leiding geven aan systeemanalisten, programmeurs en andere computerspecialisten
 • Het technologie-gebruik en de -behoefte van de organisatie evalueren en verbeteringen aanbevelen, zoals het opwaarderen van hardware en software
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • Vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op ict-evenementen, seminars en conferenties

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...