Functieomschrijving

 • (a) overleggen met gebruikers, management, verkopers en technici om de behoefte aan computers en systemen vast te stellen en de technologie specificeren die aan deze vraag voldoet
 • (b) ict-strategieen, -beleid en -plannen formuleren en aansturen
 • (c) de selectie en installatie van ict-hulpmiddelen aansturen en gebruikerstraining aanbieden
 • (d) ict-operaties sturen, werkprocessen analyseren, standaarden ontwikkelen, prioriteiten en oplevermomenten/deadlines vaststellen
 • (e) toezien op de veiligheid van ict-systemen
 • (f) toedelen en evalueren van werk, managen en leiding geven aan systeemanalisten, programmeurs en andere computerspecialisten
 • (g) het technologie-gebruik en de -behoefte van de organisatie evalueren en verbeteringen aanbevelen, zoals het opwaarderen van hardware en software
 • (h) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (i) vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • (j) toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • (k) vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op ict-evenementen, seminars en conferenties
  loading...