Technici op het gebied van medische dossiers en gezondheidsvoorlichting

Functieomschrijving

 • Plannen, ontwikkelen, onderhouden en bedienen van diverse systemen voor het vastleggen, opslaan en opzoeken van medische dossiers, ze classificeren en analyseren
 • Omzetten, verzamelen en verwerken van medische dossiers van patienten, opname- en ontslagdocumenten en andere medische rapporten, ze onderbrengen in een register zodat per patient data kunnen worden geleverd ter monitoring, voor verwijzing, voor monitoren op epidemieen, voor onderzoek, facturering, kostenbeheersing en zorgverbetering
 • Dossiers doornemen op volledigheid, nauwkeurigheid en overeenstemming met regelgeving
 • Verhalende beschrijvingen en cijfermatige informatie uit medische dossiers en andere documenten uit de gezondheidszorg van codes voorzien, ontleend aan standaard classificatiesystemen
 • Medische dossiers beveiligen zodat vertrouwelijkheid is gewaarborgd en informatie verstrekken aan bevoegde personen en instanties in overeenstemmming met de geldende regels
 • Toezien op kantoor- en ander administratief personeel dat medische dossiers bijhoudt

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...