Functieomschrijving

 • (a) patienten lichamelijk onderzoeken en met hen en hun gezinsleden spreken om hun gezondheidstoestand te bepalen
 • (b) opdracht geven voor laboratoriumtesten, rontgenonderzoek en andere diagnostische procedures en de uitkomsten analyseren om de aard van de aandoening of ziekte vast te stellen
 • (c) patienten met medische zorg begeleiden, zoals het voorschrijven, registreren, monitoren van en overleggen over geneeswijzen en preventieve maatregelen
 • (d) opereren en andere poliklinische handelingen verrichten
 • (e) individuen, gezinnen en gemeenschappen adviseren inzake gezondheid, voeding en leefgewoonten als onderdeel van het genezen en voorkomen van aandoeningen en ziektes
 • (f) patienten en gezinnen doorverwijzen naar specialistische zorg in ziekenhuizen, revalidatiecentra of anderssoortige centra voor gezondheidszorg
 • (g) identificeren van, begeleiden en doorverwijzen bij complicaties voor, tijdens en na geboortes
 • (h) een patientenregistratie bijhouden en informatie uitwisselen met specialisten en anderen in de gezondheidszorg opdat ononderbroken zorg kan worden geboden
 • (i) bevoegde instanties informeren over geboorten, sterfgevallen en daarvoor in aanmerking komende ziektes, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen.
 • (j) onderzoek doen naar gezondheid en medische zorg en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
 • (k) plannen van en deelnemen in programma's om verspreiding van veel voorkomende ziektes tegen te gaan

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...