Huisartsen

Functieomschrijving

 • Patienten lichamelijk onderzoeken en met hen en hun gezinsleden spreken om hun gezondheidstoestand te bepalen
 • Opdracht geven voor laboratoriumtesten, rontgenonderzoek en andere diagnostische procedures en de uitkomsten analyseren om de aard van de aandoening of ziekte vast te stellen
 • Patienten met medische zorg begeleiden, zoals het voorschrijven, registreren, monitoren van en overleggen over geneeswijzen en preventieve maatregelen
 • Opereren en andere poliklinische handelingen verrichten
 • Individuen, gezinnen en gemeenschappen adviseren inzake gezondheid, voeding en leefgewoonten als onderdeel van het genezen en voorkomen van aandoeningen en ziektes
 • Patienten en gezinnen doorverwijzen naar specialistische zorg in ziekenhuizen, revalidatiecentra of anderssoortige centra voor gezondheidszorg
 • Identificeren van, begeleiden en doorverwijzen bij complicaties voor, tijdens en na geboortes
 • Een patientenregistratie bijhouden en informatie uitwisselen met specialisten en anderen in de gezondheidszorg opdat ononderbroken zorg kan worden geboden
 • Bevoegde instanties informeren over geboorten, sterfgevallen en daarvoor in aanmerking komende ziektes, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen
 • Onderzoek doen naar gezondheid en medische zorg en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
 • Plannen van en deelnemen in programma's om verspreiding van veel voorkomende ziektes tegen te gaan

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...