Functieomschrijving

 • patienten lichamelijk onderzoeken en met hen en hun gezinsleden spreken om hun gezondheidstoestand te bepalen
 • opdracht geven voor laboratoriumtesten, rontgenonderzoek en andere diagnostische procedures en de uitkomsten analyseren om de aard van de aandoening of ziekte vast te stellen
 • patienten met medische zorg begeleiden, zoals het voorschrijven, registreren, monitoren van en overleggen over geneeswijzen en preventieve maatregelen
 • opereren en andere poliklinische handelingen verrichten
 • individuen, gezinnen en gemeenschappen adviseren inzake gezondheid, voeding en leefgewoonten als onderdeel van het genezen en voorkomen van aandoeningen en ziektes
 • patienten en gezinnen doorverwijzen naar specialistische zorg in ziekenhuizen, revalidatiecentra of anderssoortige centra voor gezondheidszorg
 • identificeren van, begeleiden en doorverwijzen bij complicaties voor, tijdens en na geboortes
 • een patientenregistratie bijhouden en informatie uitwisselen met specialisten en anderen in de gezondheidszorg opdat ononderbroken zorg kan worden geboden
 • bevoegde instanties informeren over geboorten, sterfgevallen en daarvoor in aanmerking komende ziektes, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen.
 • onderzoek doen naar gezondheid en medische zorg en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
 • plannen van en deelnemen in programma's om verspreiding van veel voorkomende ziektes tegen te gaan

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...