Leidinggevende functies op het gebied van personeelszaken

Functieomschrijving

 • Plannen, sturen en coordineren het beleid en de implementatie daarvan inzake personeel en arbeidsverhoudingen
 • Plannen en in de praktijk brengen van procedures voor werving, training, bevordering, overplaatsing en ontslag van personeel
 • Plannen en organiseren van procedures en onderhandelingen ter vaststelling van loonshoogte en -structuren, en voor overleg met werknemers inzake arbeidsvoorwaarden
 • Toezien op veiligheids- en gezondheidsprogramma's en verwante activiteiten
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • Toezien op de ontwikkeling en implementatie van management informatiesystemen
 • Zorg dragen voor naleving van standaarden en wetgeving inzake werknemersrechten, gezondheid en veiligheid, gelijke kansen en verwante aandachtspunten
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel van de onderneming of organisatie als geheel
 • Overleggen met de hoogste leiding en met managers van andere departementen of afdelingen
 • De onderneming of organisatie zakelijk vertegenwoordigen bij andere partijen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...