Functieomschrijving

 • (a) plannen, sturen en coordineren het beleid en de implementatie daarvan inzake personeel en arbeidsverhoudingen
 • (b) plannen en in de praktijk brengen van procedures voor werving, training, bevordering, overplaatsing en ontslag van personeel
 • (c) plannen en organiseren van procedures en onderhandelingen ter vaststelling van loonshoogte en -structuren, en voor overleg met werknemers inzake arbeidsvoorwaarden
 • (d) toezien op veiligheids- en gezondheidsprogramma's en verwante activiteiten
 • (e) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (f) vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • (g) toezien op de ontwikkeling en implementatie van management informatiesystemen
 • (h) zorg dragen voor naleving van standaarden en wetgeving inzake werknemersrechten, gezondheid en veiligheid, gelijke kansen en verwante aandachtspunten
 • (i) toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel van de onderneming of organisatie als geheel
 • (j) overleggen met de hoogste leiding en met managers van andere departementen of afdelingen
 • (k) de onderneming of organisatie zakelijk vertegenwoordigen bij andere partijen

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...