Functieomschrijving

 • (a) ondersteunen bij strategische planing, onderzoek en advies ten behoeve van het hogere management inzake gebouwenbeheer en bedrijfsadministratie
 • (b) ontwikkelen en managen van administratieve en materiele capaciteit binnen de organisatie
 • (c) ontwikkelen en in de praktijk brengen van administratieve en procedurele voorschriften en richtlijnen ten behoeve van het personeel in de organisatie
 • (d) analyseren van complexe beheerskwesties en initiatieven die het functioneren van de organisatie raken, voorbereiden van rapporten, correspondentie en voorstellen terzake
 • (e) informatie en steun leveren bij de voorbereidng van financiele verslagen en budgetten
 • (f) leiding geven aan, managen en (doen) opleiden van administratief personeel om soepele bedrijfsprocessen veilig te stellen en leveren van accurate en tijdige informatie
 • (g) vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie bij onderhandelingen, op conventies, seminars, openbare hoorzittingen en fora
 • (h) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (i) plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • (j) toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
  loading...