Leidinggevende functies op het gebied van zakelijke diensten en op administratief gebied, niet elders geclassificeerd

Functieomschrijving

 • Ondersteunen bij strategische planing, onderzoek en advies ten behoeve van het hogere management inzake gebouwenbeheer en bedrijfsadministratie
 • Ontwikkelen en managen van administratieve en materiele capaciteit binnen de organisatie
 • Ontwikkelen en in de praktijk brengen van administratieve en procedurele voorschriften en richtlijnen ten behoeve van het personeel in de organisatie
 • Analyseren van complexe beheerskwesties en initiatieven die het functioneren van de organisatie raken, voorbereiden van rapporten, correspondentie en voorstellen terzake
 • Informatie en steun leveren bij de voorbereidng van financiele verslagen en budgetten
 • Leiding geven aan, managen en (doen) opleiden van administratief personeel om soepele bedrijfsprocessen veilig te stellen en leveren van accurate en tijdige informatie
 • Vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie bij onderhandelingen, op conventies, seminars, openbare hoorzittingen en fora
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...