Functieomschrijving

 • (a) plannen, sturen en coordineren de financiele handelingen van een onderneming of organisatie
 • (b) de financiele situatie van de onderneming of organisatie inschatten, budgetten samenstellen en toezien op de financiele handelingen
 • (c) overleggen met de hoogste leiding en met managers van andere departementen of afdelingen
 • (d) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (e) vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • (f) plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • (g) toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • (h) de onderneming of organisatie zakelijk vertegenwoordigen bij andere partijen

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...