Filosofen, historici en politicologen

Functieomschrijving

 • Onderzoeken en beredeneren van de algemene/diepere oorzaken, principes en betekenissen van de wereld, menselijk handelen, de ervaring en het zijn, interpreteren en ontwikkelen van filosofische begrippen en theorieen
 • Raadplegen en vergelijken van primair bronnenmateriaal, zoals originelen of historische verslagen van tijdgenoten en secondaire bronnen zoals archeologische vondsten of antropologische bevindingen
 • Opgravingen doen, de authenticiteit van vondsten toetsen, onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van een bepaalde periode, streek of land, of een specifiek aspect, bijvoorbeeld econmisch, sociaal of politiek, van deze geschiedenis
 • Onderzoek doen op bepaalde gebieden zoals politieke filosofie, verleden en heden, theorie en praktijk van politieke systemen, instellingen en gedragingen
 • Observeren van eigentijdse politieke instellingen en opvattingen, deze documenteren uit een veelheid van bronnen, daarbij inbegrepen interviews met regeringsleiders, partijleiders en andere relevante personen
 • Ontwikkelen van theorieen, modellen en methoden ter interpretatie en beschrijvng van de aard van de menselijke ervaring en gedragingen, als ook historische en politieke gebeurtenissen
 • Bevindingen en conclusies beschikbaar stellen voor publicatie door overheden, politieke partijen en andere organisaties en individuen
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...