Functieomschrijving

 • (a) recepten klaar maken en medicamenten samenstellen onder leiding van een apotheker of andere specialist in de gezondheidszorg
 • (b) medicijnen verstrekken aan clienten en ze schriftelijk of mondeling instrueren in het gebruik ervan, op voorschrift van artsen, dierenartsen of andere medisch specialisten
 • (c) toezien op de juiste opslag en veiligheidscondities van medicijnen
 • (d) toezien op de juiste opslag en veiligheidscondities van medicijnen
 • (e) op voorschrift te verstrekken medicijnen inpakken en etiketteren
 • (f) clienten helpen door hun vragen te beantwoorden en geneesmiddelen op te zoeken, of door ze te verwijzen naar de apotheker
 • (g) beprijzen en opbergen van voorgeschreven medicijnen, opzetten en bijhouden van patientendossiers, daarbij inbegrepen het overzicht van medicijngebruik per patient
 • (h) bestellen, etiketteren en tellen van voorraden medicijnen, chemicalien en andere artikelen voor de verkoop en inventarislijsten invoeren in een databestand
 • (i) schoon maken en kllaar zetten van de hulpmiddelen en de verpakking die gebruikt worden bij de samenstelling en verstrekking van medicijnen

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...