Functieomschrijving

 • (a) recepten klaar maken en medicamenten samenstellen onder leiding van een apotheker of andere specialist in de gezondheidszorg
 • (b) medicijnen verstrekken aan clienten en ze schriftelijk of mondeling instrueren in het gebruik ervan, op voorschrift van artsen, dierenartsen of andere medisch specialisten
 • (c) toezien op de juiste opslag en veiligheidscondities van medicijnen
 • (d) toezien op de juiste opslag en veiligheidscondities van medicijnen
 • (e) op voorschrift te verstrekken medicijnen inpakken en etiketteren
 • (f) clienten helpen door hun vragen te beantwoorden en geneesmiddelen op te zoeken, of door ze te verwijzen naar de apotheker
 • (g) beprijzen en opbergen van voorgeschreven medicijnen, opzetten en bijhouden van patientendossiers, daarbij inbegrepen het overzicht van medicijngebruik per patient
 • (h) bestellen, etiketteren en tellen van voorraden medicijnen, chemicalien en andere artikelen voor de verkoop en inventarislijsten invoeren in een databestand
 • (i) schoon maken en kllaar zetten van de hulpmiddelen en de verpakking die gebruikt worden bij de samenstelling en verstrekking van medicijnen
  loading...