Economen

Functieomschrijving

 • Veranderingen in de economie voorspellen ten behoeve van korte termijn budgettering, lange termijn planning en evaluatie van investeringen
 • Aanbevelingen en (beleids)plannen opstellen voor de economie als geheel, voor de strategie van bedrijven en investeringen en haalbaarheidsstudies doen voor projecten
 • Economische gegevens monitoren om de effectiviteit van monetair en fiscaal beleid in te schatten en te adviseren over hun toepasselijkheid
 • Voorspellen van de produktie en consumptie van bepaalde produkten en diensten op basis van eerdere produktie- en consumptiepatronen tegen de achtergrond van sectorspecieke en algehele economische ontwikkelingen
 • Voorspellen van inkomsten en uitgaven, rentestanden en wisselkoersen
 • Factoren analyseren die de omvang van de werkende bevolking bepalen, de werkgelegenheid, lonen, werkloosheid en andere gevolgen voor de arbeidsmarkt
 • Wiskundige formules en statistische technieken toepassen om economische theorieen te toetsen en oplossingen te vinden voor economische problemen
 • Verzamelen, analyseren en interpreteren van economische gegevens met inzet van economische theorieen en diverse statistische en andere technieken
 • De gevolgen van politieke besluitvorming evalueren op het gebied van de staatshuishouding en financieel-economisch beleid, alsmede de mogelijke scenario's in het licht van recente, actuele en verwachte economische factoren en trends
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • Problemen onderzoeken die samenangen met de bedrijvigheid van individuele ondernemingen
 • Onderzoeken van marktontwikkelingen, lokaal, regionaal en nationaal om verkoopdoelen en prijsniveaus voor goederen en diensten te stellen, om marktpotentieel en toekomstige trends te beoordelen en om bedrijfsstrategieen te ontwikkelen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...