Functieomschrijving

 • De gevolgen van politieke besluitvorming evalueren op het gebied van de staatshuishouding en financieel-economisch beleid, alsmede de mogelijke scenario's in het licht van recente, actuele en verwachte economische factoren en trends
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • Aanbevelingen en (beleids)plannen opstellen voor de economie als geheel, voor de strategie van bedrijven en investeringen en haalbaarheidsstudies doen voor projecten
 • Onderzoeken van marktontwikkelingen, lokaal, regionaal en nationaal om verkoopdoelen en prijsniveaus voor goederen en diensten te stellen, om marktpotentieel en toekomstige trends te beoordelen en om bedrijfsstrategieen te ontwikkelen
 • Factoren analyseren die de omvang van de werkende bevolking bepalen, de werkgelegenheid, lonen, werkloosheid en andere gevolgen voor de arbeidsmarkt
 • Economische gegevens monitoren om de effectiviteit van monetair en fiscaal beleid in te schatten en te adviseren over hun toepasselijkheid
 • Veranderingen in de economie voorspellen ten behoeve van korte termijn budgettering, lange termijn planning en evaluatie van investeringen
 • Voorspellen van inkomsten en uitgaven, rentestanden en wisselkoersen
 • Voorspellen van de produktie en consumptie van bepaalde produkten en diensten op basis van eerdere produktie- en consumptiepatronen tegen de achtergrond van sectorspecieke en algehele economische ontwikkelingen
 • Wiskundige formules en statistische technieken toepassen om economische theorieen te toetsen en oplossingen te vinden voor economische problemen
 • Verzamelen, analyseren en interpreteren van economische gegevens met inzet van economische theorieen en diverse statistische en andere technieken
 • Problemen onderzoeken die samenangen met de bedrijvigheid van individuele ondernemingen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...