Functieomschrijving

 • (a) nemen van veiligheidsmaatregelen, zoals monitoren van duur en diepte van de duik en de bevoegde instanties melden dat een duikexpeditie van start zal gaan
 • (b) nalopen en onderhouden van duikuitrusting, zoals helmen, maskers, zuurstofflessen, duikpakken, gordels en ventielen
 • (c) te water gaan in duikuitrusting met behulp van assistenten
 • (d) onder water bruggen, pieren en kademuren aanleggen en repareren
 • (e) zoeken naar schade aan scheepsrompen en onderwater-installaties en kleine beschadigingen herstellen
 • (f) verslag uitbrengen over de toestand van scheepswrakken
 • (g) verwijderen van obstakels onder water
 • (h) gaten boren voor onderwater explosieven
 • (i) uitvoeren van diverse taken in verband met onderwater reddingsoperaties en het bergen van lijken
 • (j) communiceren met oppervlaktewerkers, via seinkabels en telefoons
 • (k) verzamelen van informatie over de te volbrengen taken onder water en de lokale omstandigheden

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...