Functieomschrijving

 • nemen van veiligheidsmaatregelen, zoals monitoren van duur en diepte van de duik en de bevoegde instanties melden dat een duikexpeditie van start zal gaan
 • nalopen en onderhouden van duikuitrusting, zoals helmen, maskers, duikflessen met een verrijkt zuurstofmengsel, duikpakken, gordels en ventielen
 • te water gaan in duikuitrusting met behulp van assistenten
 • onder water bruggen, pieren en kademuren aanleggen en repareren
 • zoeken naar schade aan scheepsrompen en onderwater-installaties en kleine beschadigingen herstellen
 • verslag uitbrengen over de toestand van scheepswrakken
 • verwijderen van obstakels onder water
 • gaten boren voor onderwater explosieven
 • uitvoeren van diverse taken in verband met onderwater reddingsoperaties en het bergen van lijken
 • communiceren met oppervlaktewerkers, via seinkabels en telefoons
 • verzamelen van informatie over de te volbrengen taken onder water en de lokale omstandigheden

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...