Duikers

Functieomschrijving

 • Nemen van veiligheidsmaatregelen, zoals monitoren van duur en diepte van de duik en de bevoegde instanties melden dat een duikexpeditie van start zal gaan
 • Nalopen en onderhouden van duikuitrusting, zoals helmen, maskers, zuurstofflessen, duikpakken, gordels en ventielen
 • Te water gaan in duikuitrusting met behulp van assistenten
 • Onder water bruggen, pieren en kademuren aanleggen en repareren
 • Zoeken naar schade aan scheepsrompen en onderwater-installaties en kleine beschadigingen herstellen
 • Verslag uitbrengen over de toestand van scheepswrakken
 • Verwijderen van obstakels onder water
 • Gaten boren voor onderwater explosieven
 • Uitvoeren van diverse taken in verband met onderwater reddingsoperaties en het bergen van lijken
 • Het verzamelen van schaaldieren, sponzen en andere mariene soorten
 • Communiceren met oppervlaktewerkers, via seinkabels en telefoons
 • Verzamelen van informatie over de te volbrengen taken onder water en de lokale omstandigheden

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...