Functieomschrijving

  • (a) langs nationale grenzen en in kustwateren patrouilleren om illegale grensoverschrijding en smokkel van accijnsplichtige goederen tegen te gaan
  • (b) de reisdocumenten van individuen checken die de nationale grenzen overgaan om erop toe te zien dat ze de noodzakelijke vergunningen en certificaten hebben
  • (c) de bagage inspecteren van individuen die de nationale grenzen overgaan om erop toe te zien dat het voldoet aan de wet- en regelgeving inzake de im- en export van goederen en valuta's
  • (d) vrachtbrieven en vracht onderzoeken van voertuigen die de nationale grenzen overgaan om toe te zien op naleving van de wet- en regelgeving inzake doorvoer en de im- en export van goederen en om te controleren of de noodzakelijke betalingen zijn gedaan
  • (e) personen aanhouden die verboden of niet aangegeven goederen bij zich hebben waarmee ze de immigratie- en douanewetten overtreden, en deze goederen in beslag nemen
  • (f) samenwerken en activiteiten coordineren met andere overheidsdiensten betrokken bij handhaving, uitzetting en vervolging
  • (g) bijbehorende administratieve taken uitvoeren, zoals het vast leggen van toedracht, innames, overtredingen en getroffen maategelen
  • (h) zo nodig getuigen voor de rechtbank over de omstandigheden en resultaten van het doorgevoerde onderzoek
    loading...