Douane-inspecteurs en grensbewakers

Functieomschrijving

 • Langs nationale grenzen en in kustwateren patrouilleren om illegale grensoverschrijding en smokkel van accijnsplichtige goederen tegen te gaan
 • De reisdocumenten van individuen checken die de nationale grenzen overgaan om erop toe te zien dat ze de noodzakelijke vergunningen en certificaten hebben
 • De bagage inspecteren van individuen die de nationale grenzen overgaan om erop toe te zien dat het voldoet aan de wet- en regelgeving inzake de im- en export van goederen en valuta's
 • Vrachtbrieven en vracht onderzoeken van voertuigen die de nationale grenzen overgaan om toe te zien op naleving van de wet- en regelgeving inzake doorvoer en de im- en export van goederen en om te controleren of de noodzakelijke betalingen zijn gedaan
 • Personen aanhouden die verboden of niet aangegeven goederen bij zich hebben waarmee ze de immigratie- en douanewetten overtreden, en deze goederen in beslag nemen
 • Samenwerken en activiteiten coordineren met andere overheidsdiensten betrokken bij handhaving, uitzetting en vervolging
 • Bijbehorende administratieve taken uitvoeren, zoals het vast leggen van toedracht, innames, overtredingen en getroffen maategelen
 • Zo nodig getuigen voor de rechtbank over de omstandigheden en resultaten van het doorgevoerde onderzoek

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...