Andere taalleraren

Functieomschrijving

 • Het niveau en de leemtes in de kennis van studenten beoordelen en hun leerbehoefte en -doelen vast stellen
 • Lessen en werkgroepen plannen, voorbereiden en geven aan groepen en individuen, waarbij de inhoud van de geboden stof en de gewenste vorderingen zijn aangepast aan het niveau en de behoeften van de studenten
 • Ontwerpen en vervaardigen van lesmateriaal en bestaand materiaal aanpassen
 • De vorderingen van de studenten beoordelen
 • Studenten helpen in klassikale omgevingen waar onderwerpen worden gegeven in een andere taal dan de moedertaal van de studenten
 • Andere leerkrachten helpen bij het opzetten van speciale lesprogramma's voor studenten die nog bezig zijn zich de taal eigen te maken waarin de lessen worden gegeven
 • Opdrachten voor werkstukken geven, corrigeren en examens voorbereiden en beoordelen
 • Beoordelen, registreren van en rapporteren over vorderingen van de studenten

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...