Functieomschrijving

 • Machines, werktuigen en voorraden inkopen, zoals schepen en netten
 • Monitoren van de markt voor vis, schaaldieren en visserijprodukten en de produktie zodanig plannen dat aan contractuele verplichtingen en de vraag uit de markt wordt voldaan
 • Uitvoeren en organiseren van onderzoek onder aquacultuur en visbestanden op ziekten en parasieten
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Coordineren van de selectie en instandhouding van broedsel
 • Watermilieus monitoren om de kwaliteit van de kwekerijen en visgronden te handhaven en bevorderen
 • Overleggen met kopers voor de levering van opbrengsten en vangsten
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van arbeiders in de aquacultuur, de bemanning van vissersschepen en gecontracteerde toeleveranciers
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Het overbrengen van volgroeide vis naar meren, vijvers, rivieren of bassins sturen en monitoren
 • Vaststellen en managen van budgetten, monitoren van opbrengsten en kosten, op schrift stellen van managementpraktijken en financiele - en voortgangsrapportages voorbereiden
 • Sturen en monitoren van de bevruchting bij vis, het broeden en kweken van het broedsel, toepassen van kennis inzake het managen van viskweektechnieken

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...
   
  Loading...