Functieomschrijving

 • monitoren van de markt voor vis, schaaldieren en visserijprodukten en de produktie zodanig plannen dat aan contractuele verplichtingen en de vraag uit de markt wordt voldaan
 • vaststellen en managen van budgetten, monitoren van opbrengsten en kosten, op schrift stellen van managementpraktijken en financiele - en voortgangsrapportages voorbereiden
 • overleggen met kopers voor de levering van opbrengsten en vangsten
 • contracteren van (zelfstandige) vissers/scheepeigenaren en toeleveranciers van aquacultuur produkten, of voor het management van produktie
 • uitvoeren en organiseren van onderzoek onder aquacultuur en visbestanden op ziekten en parasieten
 • ontwerpen en coordineren van activiteiten ter verbetering van visbroedplaatsen en groeitempo, voorkomen van ziektes in broedplaatsen/kwekerijen
 • watermilieus monitoren om de kwaliteit van de kwekerijen en visgronden te handhaven en bevorderen
 • sturen en monitoren van de bevruchting bij vis, het broeden en kweken van het broedsel, toepassen van kennis inzake het managen van viskweektechnieken
 • coordineren van de selectie en instandhouding van broedsel
 • het overbrengen van volgroeide vis naar meren, vijvers, rivieren of bassins sturen en monitoren
 • machines, werktuigen en voorraden inkopen, zoals schepen en netten
 • het onderhoud van schepen, boten en toebehoren organiseren
 • toezien op de selectie, training en prestaties van arbeiders in de aquacultuur, de bemanning van vissersschepen en gecontracteerde toeleveranciers

  Vul de Loon Enquête in!

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...