Leidinggevende functies op het gebied van de aquacultuur- en visserijproductie

Functieomschrijving

 • Monitoren van de markt voor vis, schaaldieren en visserijprodukten en de produktie zodanig plannen dat aan contractuele verplichtingen en de vraag uit de markt wordt voldaan
 • Vaststellen en managen van budgetten, monitoren van opbrengsten en kosten, op schrift stellen van managementpraktijken en financiele - en voortgangsrapportages voorbereiden
 • Overleggen met kopers voor de levering van opbrengsten en vangsten
 • Contracteren van (zelfstandige) vissers/scheepeigenaren en toeleveranciers van aquacultuur produkten, of voor het management van produktie
 • Uitvoeren en organiseren van onderzoek onder aquacultuur en visbestanden op ziekten en parasieten
 • Ontwerpen en coordineren van activiteiten ter verbetering van visbroedplaatsen en groeitempo, voorkomen van ziektes in broedplaatsen/kwekerijen
 • Watermilieus monitoren om de kwaliteit van de kwekerijen en visgronden te handhaven en bevorderen
 • Sturen en monitoren van de bevruchting bij vis, het broeden en kweken van het broedsel, toepassen van kennis inzake het managen van viskweektechnieken
 • Coordineren van de selectie en instandhouding van broedsel
 • Het overbrengen van volgroeide vis naar meren, vijvers, rivieren of bassins sturen en monitoren
 • Machines, werktuigen en voorraden inkopen, zoals schepen en netten
 • Het onderhoud van schepen, boten en toebehoren organiseren
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van arbeiders in de aquacultuur, de bemanning van vissersschepen en gecontracteerde toeleveranciers

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...