Leidinggevende functies in de mijnbouw

Functieomschrijving

 • Overleggen met andere managers om produktiequota vast te stellen, schachten/boorputten te plannen en de manier waarop de grondstoffen gewonnen worden
 • De efficientie van de winplaatsen evalueren ter vaststelling van de juiste inzet van personeel, materieel en technieken, roosters aanpassen en machines vervangen indien nodig
 • Plannen van de produktie tot op het niveau van kwaliteit en aantallen, kosten, beschikbare tijd en benodigde arbeidskracht
 • Controleren van de werkwijze en kwaliteitsprocedures op de winplaatsen door middel van onderhoudsplanning, roosterindeling en beschikbaar stellen van machines
 • Vaststellen en beheren van budgetten, monitoren van produktie-omvang en -kosten, optimaliseren van processen en toevoer van hulpmidddelen/grondstoffen
 • Toezien op het aanschaffen en installeren van nieuwe machinerie/produktielijnen
 • De voorbereiding van produktiestaten en -rapportages controleren
 • Coordineren van de toepassing van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Onderzoeken en toepassen van de voorgeschreven milieuvereisten waaraan de winning van minerale ertsen moet voldoen
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...