Leidinggevende functies op het gebied van ouderenzorg

Functieomschrijving

 • Algehele leiding en management van de dienst, instelling, organisatie of centrum
 • Sturen, toezien op en evalueren van de werkzaamheden verricht door verplegend,verzorgend, technisch, administratief, dienstverlenend, onderhouds- en ander personeel
 • Vaststellen van doelen en beoordelingscriteria voor het functioneren van hun afdelingen
 • Aansturen van of zelf selecteren, aannemen en trainen van personeel
 • Ontwikkelen, in de praktijk brengen en monitoren van procedures, beleid en prestatienormen voor verplegend, verzorgend, technisch en administratief personeel
 • Coordineren en administreren van welzijnsprogramma's en ouderenzorg
 • Controleren van administratieve verrichtingen zoals budget planning, rapportages en uitgaven ten behoeve van voorraden, apparatuur en diensten
 • Contact onderhouden met andere verleners van gezondheidszorg en welzijn, besturen en financiers ter coordinatie van het dienstenaanbod
 • Adviseren van overheden over maatregelen om het aanbod van gezondheids- en welzijnsdiensten en - faciliteiten te verbeteren
 • Vertegenwoordigen van de organisatie bij onderhandelingen, op evenementen, seminars, openbare hoorzittingen en in fora

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...