Ambtenaren in beleidvoerende functies

Functieomschrijving

 • Beleidsadvies aan nationale, staats- , regionale en lokale overheden en wetgevers
 • Advies bij de voorbereiding van overheidsbudgetten, wetten en regelgeving, inclusief amendering daarop
 • Doelen vaststellen voor departementen en agentschappen van de overheid in overeenstemming met wetgeving en overheidsbeleid
 • Formuleren, goedkeuren en evalueren van programma's en procedures voor de uitvoering van overheidsbeleid, samen en in overleg met de regering
 • Documenten, toelichtingen en rapportages van middenkader en stafleden aanbevelen, beoordelen, evalueren en goedkeuren
 • Zorg dragen voor de ontwikkeling en toepassing van correcte systemen en procedures ter budgetbewaking
 • Coordinatie van activiteiten met andere beleidsverantwoordelijken en hoogwaardigheidsbekleders
 • Presentaties voorbereiden/houden ten behoeve van wetgevende en overheidscommissies inzake beleidsprogramma's en budgetten
 • Toezien op de interpretatie en uitvoering van regeringsbeleid en wetgeving door departmenten en agentschappen van de overheid

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...