Veterinair technici en dierenartsassistenten

Functieomschrijving

 • Gemeenschappen en individuen adviseren over de behandeling van dieren, hun ziektes en kwetsuren
 • Dieren onderzoeken om diagnoses te stellen en moeilijke(re) gevallen zo nodig overdragen aan dierenartsen
 • Zieke of gewonde dieren behandelen, vooral de veel voorkomende ziektes en aandoeningen
 • Schoonmaken en steriliseren van onderzoekstafels en -instrumenten, materiaal klaar maken voor gebruik tijdens onderzoek en behandeling van dieren
 • Technische taken vervullen bij de kunstmatige inseminatie van dieren
 • Dieren voorbereiden op onderzoek en behandeling en ze vasthouden of in bedwang houden tijdens de behandeling
 • Dierenartsen assisteren tijdens de behandeling door toediening van verdoving en zuurstof
 • Dieren in kooien onderbrengen waar ze bijkomen na een operatie en ter observatie van hun toestand
 • Doorlichten, monsters afnemen en andere laboratoriumtesten doen als ondersteuning bij de diagnose van dierziektes
 • Routinematig diergebitten controleren en dierenartsen assisteren bij gebitsbehandeling van dieren

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...