Functieomschrijving

 • gemeenschappen en individuen adviseren over de behandeling van dieren, hun ziektes en kwetsuren
 • dieren onderzoeken om diagnoses te stellen en moeilijke(re) gevallen zo nodig overdragen aan dierenartsen
 • zieke of gewonde dieren behandelen, vooral de veel voorkomende ziektes en aandoeningen
 • schoonmaken en steriliseren van onderzoekstafels en -instrumenten, materiaal klaar maken voor gebruik tijdens onderzoek en behandeling van dieren
 • technische taken vervullen bij de kunstmatige inseminatie van dieren
 • dieren voorbereiden op onderzoek en behandeling en ze vasthouden of in bedwang houden tijdens de behandeling
 • dierenartsen assisteren tijdens de behandeling door toediening van verdoving en zuurstof
 • dieren in kooien onderbrengen waar ze bijkomen na een operatie en ter observatie van hun toestand
 • doorlichten, monsters afnemen en andere laboratoriumtesten doen als ondersteuning bij de diagnose van dierziektes
 • routinematig diergebitten controleren en dierenartsen assisteren bij gebitsbehandeling van dieren

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...