Vakspecialisten op juridisch gebied e.d.

Functieomschrijving

 • Documenteren van rechtszaken en vonnissen
 • Claims, dagvaardingen, machtigingen en dergelijke helpen opstellen
 • Orde houden in rechtszaal en bij hoorzittingen
 • Voorbereiding van juridische documenten zoals pleitinstructie, pleidooi, bezwaarschrift, testament, contract, juridische stellingname, of met de voorwaarden voor een lening of verzekeringspolis
 • Feitenonderzoek doen, bewijsmateriaal verzamelen en relevante statuten, vonnissen en jurisprudentie bestuderen ter voorbereiding van rechtszaken
 • Clienten adviseren over juridische aangelegenheden
 • Documentenonderzoek doen naar hypotheken, locatiegrenzen, kaarten/kadaster, contracten en dergelijke als check op juridische - en eigendomsrechten van percelen
 • Documentatie opstellen ten behoeve van de overdracht van onroerend goed, aandelen of andere eigendommen die formele registratie vereisen
 • Onderzoek naar mogelijke gevallen van diefstal van goederen, geld of informatie in bedrijfsvestigingen en andere mogelijke gevallen van onwettig gedrag door klanten of werknemers
 • Onderzoek van inrichtingen of de omstandigheden en het gedrag van personen namens cliënten

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...