Functieomschrijving

  • (a) contacten leggen en informatiebronnen aanboren om achter geplande of gepleegde misdrijven te komen, om misdrijven te verijdelen of verdachten te identificeren
  • (b) bewijsmateriaal verzamelen en checken door misdrijven en plaatsen des onheils te onderzoeken op (fysieke) aanwijzingen, getuigen en verdachten te ondervragen en documenten en computerbestanden te analyseren
  • (c) bewijsmateriaal analyseren om misdrijven op te lossen, criminele activiteiten op te sporen en informatie te verzamelen voor rechtszaken
  • (d) contacten leggen en bronnen aanboren om moeilijk toegankelijke informatie te verkrijgen van ondernemingen, levensomstandigheden en gedragingen van individuen, in de regel om misdrijven te verijdelen
  • (e) arrestaties verrichten
  • (f) getuigen voor de rechtbank of rapporteren aan superieuren over de toedracht en resultaten van onderzoeken
    loading...