Functieomschrijving

 • (a) bepalen van de doelen en beperkingen van de ontwerpinstructie in overleg met klanten en belanghebbenden
 • (b) oncderzoeken en analyseren van functionele communicatie-vereisten
 • (c) formuleren van ontwerp-concepten voor de onderwerpen waarover gecommuniceerd moet worden
 • (d) vervaardigen van schetsen, diagrammen, illustraties en de opmaak van de te communiceren ontwerp-concepten
 • (e) ontwerpen van complexe grafieken en animaties die tegemoet komen aan de functionele, esthetische en creatieve vereisten van de ontwerp-instructie
 • (f) twee- en driedimensionale beelden creeren van bewegende voorwerpen of een proces weergeven met behulp van computeranimatie of tekenprogramma's
 • (g) ontwerpoplossingen aan de man brengen bij klanten, het management, verkoop- en produktiepersoneel
 • (h) selecteren, specificeren en aanbevelen van functionele en esthetische materialen voor publicatie, levering of presentatie
 • (i) detailleren en documenteren van het gekozen ontwerp ten behoeve van de produktie ervan
 • (j) toezien op of zelf produceren ten behoeve van geselecteerde media
  loading...