Functieomschrijving

 • bepalen van de doelen en beperkingen van de ontwerpinstructie in overleg met klanten en belanghebbenden
 • formuleren van ontwerpconcepten voor kleding, textiel, industriele en commerciele produkten, consumptiegoederen en sieraden
 • esthetische overwegingen in overeenstemming brengen met vereisten van technische, functionele, ecologische en productionele aard
 • vervaardigen van schetsen, diagrammen, illustraties, plannen, monsters en modellen om over ontwerpconcepten te communiceren
 • ontwerpen aan de man brengen bij klanten, management, verkoop- en produktiepersoneel
 • selecteren, specificeren en aanbevelen van functionele en esthetische materialen, produktie- en afwerkingsmethoden
 • detailleren en documenteren van het gekozen ontwerp ten behoeve van de produktie ervan
 • vervaardigen en aanbesteden van het maken van prototypes en monsters
 • toezien op de vervaardiging van patronen, programma's, de bewerktuiging van en het produktieproces zelf

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...