Functieomschrijving

 • (a) bepalen van de doelen en beperkingen van de ontwerpinstructie in overleg met klanten en belanghebbenden
 • (b) formuleren van ontwerpconcepten voor kleding, textiel, industriele en commerciele produkten, consumptiegoederen en sieraden
 • (c) esthetische overwegingen in overeenstemming brengen met vereisten van technische, functionele, ecologische en productionele aard
 • (d) vervaardigen van schetsen, diagrammen, illustraties, plannen, monsters en modellen om over ontwerpconcepten te communiceren
 • (e) ontwerpen aan de man brengen bij klanten, management, verkoop- en produktiepersoneel
 • (f) selecteren, specificeren en aanbevelen van functionele en esthetische materialen, produktie- en afwerkingsmethoden
 • (g) detailleren en documenteren van het gekozen ontwerp ten behoeve van de produktie ervan
 • (h) vervaardigen en aanbesteden van het maken van prototypes en monsters
 • (i) toezien op de vervaardiging van patronen, programma's, de bewerktuiging van en het produktieproces zelf
  loading...