Databank- en netwerkspecialisten, niet elders geclassificeerd

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Plannen ontwikkelen ter beveiliging van computerbestanden tegen toevallige of ongeautoriseerde wijzigingen, vernietiging of openbaarmaking en noodscenario's bij verstoorde dataverwerking
 • Gebruikers trainen en bevorderen van hun bewustzijn inzake de noodzaak van systeembeveiliging en vergroten van de efficiency van servers en netwerken
 • Overleggen met gebruikers over zaken zoals data-toegang, inbreuken op de beveiliging en wijzigingen in de programmatuur
 • Berichten over computervirussen bijhouden om te bepalen wanneer de anti-virusprogramma's opwaardering behoeven
 • Aanpassen van op de computer geinstalleerde beveiligingsprogramma's door nieuwe software toe te voegen, fouten te verhelpen en toegang(scodes) van individuen te wijzigen
 • Monitoren van databestanden en hun beveiliging regelen door middel van toegangscodes
 • Risico-analyses uitvoeren en testen van dataverwerkingssystemen om het functioneren van dataverwerkng en beveiligingsmaatregelen veilig te stellen
 • Versleutelen van gegevensoverdracht en vertrouwelijke informatie afschermen tijdens transmissies en besmette digitale databestanden weren

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...