Vakspecialisten op statistisch en wiskundig gebied e.d.

Functieomschrijving

 • Assisteren bij en uitvoeren van berekeningen met statistische, mathematische en actuariele gegevens
 • Nawkeurig inschatten van de hoeveelheid en de kosten van materiaal en menskracht gemoeid met volkstellingen en andere statistische surveys
 • Technische taken uitvoeren die horen bij opzet, onderhoud en gebruik van registers en uittreksels van volkstellingen en surveys
 • Technische taken uitvoeren die horen bij data verzamelen en de kwaliteitscontrole bij volkstellingen en surveys
 • Standaard computer softwareprogramma's gebruiken voor mathematische, actuariele en statistische berekeningen
 • Vervaardigen van grafieken en tabellen voor de presentatie van statistische, mathematische, actuariele en soortgelijke uitkomsten
 • Toepassen van statistische, mathematische en actuariele principes en werkwijzen om problemen te herkennen en op te lossen als ze zich voordoen
 • Toezien op het werk van statistisch medewerkers

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...