Functieomschrijving

  • (a) assisteren bij en uitvoeren van berekeningen met statistische, mathematische en actuariele gegevens
  • (b) nawkeurig inschatten van de hoeveelheid en de kosten van materiaal en menskracht gemoeid met volkstellingen en andere statistische surveys
  • (c) technische taken uitvoeren die horen bij opzet, onderhoud en gebruik van registers en uittreksels van volkstellingen en surveys
  • (d) technische taken uitvoeren die horen bij data verzamelen en de kwaliteitscontrole bij volkstellingen en surveys
  • (e) standaard computer softwareprogramma's gebruiken voor mathematische, actuariele en statistische berekeningen
  • (f) vervaardigen van grafieken en tabellen voor de presentatie van statistische, mathematische, actuariele en soortgelijke uitkomsten
  • (g) toepassen van statistische, mathematische en actuariele principes en werkwijzen om problemen te herkennen en op te lossen als ze zich voordoen
  • (h) toezien op het werk van statistisch medewerkers
    loading...