Functieomschrijving

 • (a) assisteren bij en uitvoeren van berekeningen met statistische, mathematische en actuariele gegevens
 • (b) nawkeurig inschatten van de hoeveelheid en de kosten van materiaal en menskracht gemoeid met volkstellingen en andere statistische surveys
 • (c) technische taken uitvoeren die horen bij opzet, onderhoud en gebruik van registers en uittreksels van volkstellingen en surveys
 • (d) technische taken uitvoeren die horen bij data verzamelen en de kwaliteitscontrole bij volkstellingen en surveys
 • (e) standaard computer softwareprogramma's gebruiken voor mathematische, actuariele en statistische berekeningen
 • (f) vervaardigen van grafieken en tabellen voor de presentatie van statistische, mathematische, actuariele en soortgelijke uitkomsten
 • (g) toepassen van statistische, mathematische en actuariele principes en werkwijzen om problemen te herkennen en op te lossen als ze zich voordoen
 • (h) toezien op het werk van statistisch medewerkers

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...