Specialisten op het gebied van reclame en marketing

Functieomschrijving

 • Plannen, ontwikkelen en organiseren van advertentiebeleid en -campagnes ter ondersteuning van de verkoop
 • Adviseren managers en opdrachtgevers over strategie en campagnes om doelgericht markten te bewerken, consumenten bewust te maken van het aanbod van goederen en diensten en deze effectief aan de man te brengen
 • Advertentieteksten en av-draaiboeken schrijven, tv- en filmprodukties regelen, advertenties en reclamespotjes plaatsen
 • Gegevens analyseren met betrekking tot consumentengedrag en - voorkeuren
 • Interpreteren van actuele en en voorspellen van toekomstige consumentenvoorkeuren
 • Onderzoeken van potentiele vraag - en marktkarakteristieken voor nieuwe produkten en diensten
 • Omzetgroei ondersteunen en ontwikkelen door de voorbereiding en uitvoering van marketingdoelen, -beleid en -programma's
 • Marktonderzoek (laten) doen om markten in kaart te brengen voor nieuwe en bestaande goederen en diensten
 • Adviseren over alle marketingaspecten zoals produktmix, prijsstelling, advertenties en produktpromotie, verkoopmethoden en distributiekanalen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...