Functieomschrijving

 • (a) visiteren van nieuwkomers, hun bezittingen in beslag nemen en ze naar hun cellen begeleiden
 • (b) regelmatig rondes langs de cellen doen, inspecteren van sloten, deuren en hekken en zorgen dat ze in orde zijn
 • (c) toezicht houden op gevangenen tijdens het werk, de maaltijden of recreatie
 • (d) gadeslaan van de houding en het gedrag van gevangenen om oproer en ontsnapping te voorkomen
 • (e) surveilleren van terrein en gebouwen om ontsnappingen te voorkomen
 • (f) assisteren bij de uitvoering van reclasseringsprogramma's
 • (g) gevangenen begeleiden tijdens overplaatsing en verlof

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...