Functieomschrijving

  • (a) visiteren van nieuwkomers, hun bezittingen in beslag nemen en ze naar hun cellen begeleiden
  • (b) regelmatig rondes langs de cellen doen, inspecteren van sloten, deuren en hekken en zorgen dat ze in orde zijn
  • (c) toezicht houden op gevangenen tijdens het werk, de maaltijden of recreatie
  • (d) gadeslaan van de houding en het gedrag van gevangenen om oproer en ontsnapping te voorkomen
  • (e) surveilleren van terrein en gebouwen om ontsnappingen te voorkomen
  • (f) assisteren bij de uitvoering van reclasseringsprogramma's
  • (g) gevangenen begeleiden tijdens overplaatsing en verlof
    loading...