Geologen en geofysici

Functieomschrijving

 • Het gewicht, de omvang en de massa van de aarde meten en de samenstelling en structuur van de ondergrond, bestuderen van de aard, activiteit en voorspelbaarheid van vulkanen, gletsjers and aardbevingen
 • Onderzoeken van grondwater- en oppervlaktewaterstromen en hun fysieke eigenschappen
 • Onderzoek doen, ontwikkelen of verbeteren van concepten, theorieen, methoden en technieken op het gebied van de geologie en geofysica
 • Bestuderen en meten van de fysieke eigenschappen van de zee en de atmosfeer in hun samenhang, zoals de uitwisseling van thermische energie
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Het magnetisch veld van de aarde in kaart brengen en deze en andere gegevens toepasbaar maken voor zendinstallaties en navigatie
 • Speuren naar en vaststellen van de aard en omvang van olie-, gas en ertsvoorkomens met behulp seismologische, gravimetrische, magnetische, electrische of radiometrische methoden
 • Geologische kennis inzetten om problemen op te lossen bij weg- en waterbouw, zoals de aanleg van dammen, bruggen, tunnels, bij grote bouwwerken en landaanwinning
 • Onderzoeksdata interpreteren en geologische rapporten, kaarten, grafieken, diagrammen, artikelen en documenten vervaardigen
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Adviseren inzake afvalbeheer en -verwerking, de juiste plaatsen voor afvalstort en de sanering van vervuilde stortplaatsen
 • Diverse lange afstands communicatietechnieken inzetten voor onderzoek en meten van zwaartekracht en seismische, elektrische, thermische en magnetische krachten op aarde

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...